Om oss

Tehy grundades 1982 och är Finlands största fackorganisation inom social- och hälsovårdsbranschen och det pedagogiska området samt för studerande inom branschen. Förbundet har över 160 000 medlemmar, varav 18 000 är studerande.


Tehys medlemmar är bland annat sjukskötare, barnmorskor, barnskötare, tandskötare, bioanalytiker, fysioterapeuter, akutvårdare, mentalvårdare, närvårdare och fotvårdare.

​Medlemmarna hör till fackavdelningar och fackavdelningarna, i sin tur, är medlemmar i Tehy. Fackavdelningen är Tehys lokala representant.

Studerande som håller på att avlägga en första examen inom social- och/eller hälsovårdsbranschen hör till Tehys studerandeförening, och studerande som håller på att avlägga en andra examen inom social och/eller hälsovårdsbranschen hör till fackavdelningen.

Fackavdelningarna är självständiga registrerade föreningar och omfattas därför av föreningslagen. De ska följa sina egna stadgar, men även Tehys stadgar och beslut. 
Tehys fackavdelning i Korsholm (AO 916) registrerades 28.10.1981 vid Patent- och registerstyrelsen och innehar FO-nummer 2097850-8.

Föreningens hemort är Korsholm och dess verksamhetsområden är Korsholm, Vörå och Malax.

Om du önskar bli medlem i Tehy eller vill lära dig mer om medlemsförmånerna, läs mer här.

 

Fackavdelningens primära uppgifter är
• Bevaka medlemmarnas ekonomiska och yrkesmässiga intressen.
• Medlemsvärvning och upprätthållande av Tehys ideologi inom det egna verksamhetsområdet
• Ta ställning till målen för kollektivavtalen då man förbereder förhandlingar