Förtroendeman

Arbetstagare som hör till fackförbund representeras på arbetsplatsen av en förtroendeman som arbetstagarna har valt bland sig.

 

Kontakta förtroendemannen när du behöver råd i följande frågor:

  • lönen

  • arbetstiden

  • semestern

  • semesterersättningen

  • sjuk- och föräldraledighet

  • anställningsförhållandet

  • arbetsavtal

  • anställningsvillkor

Huvudförtroendeman

Barbro Mattila

044 727 7358

barbro.mattila@korsholm.fi

ta gärna kontakt via mail

Kanslidag ons, tors och fre
 

 

Vice huvudförtroendeman

Nina Nystrand-Hammarström

nina.nystrand-hammarstrom@korsholm.fi