Medlemsinfo

Ha Tehy appen i telefonen. 

Från 2021 kommer Tehys medlemskort endast att finnas som ett elektroniskt kort i Tehy appen. Dvs inga plastkort kommer att delas ut. 


 

Kan du inte logga in på dina medlemssidor

Ditt medlemsnummer hittar på ditt Tehy kort och i Tehy tidningens adressfält. Hittar du inte ditt nummer kan du skicka förfrågan direkt till secure.tehy.fi. Uppge ditt ärende samt din födelsetid och adress, så hittar vi dina uppgifter i registret. 

Lösenordet är (vid allra första inloggningen) de fyra sista i din födelsetid. 

 

Yritin kirjautua Tehyn sivulle, en saa tilattua uutta salasanaa, en muista jäsennumeroa

Tehyn jäsennumerosi löytyy Tehy-lehden takakannesta, osoitekentästä. Jos sinulla ei ole lehteä, voit laittaa kyselyn suoraan Tehyn rekisterille osoitteessa secure.tehy.fi. Mainitse asiasi lisäksi myös syntymäaikasi sekä osoitteesi, jotta löydämme tietosi rekisteristä.

VAD ÄR TEHY

Tehy är ett starkt fackförbund som bevakar medlemmarnas intressen. Tehy vågar ta nya initiativ såväl i en arbetskonfliktsituation som i övrig verksamhet för medlemmarnas bästa. Tillsammans är vi mera.

Ett stort fackförbund förmår påverka på bred bas sina medlemmars intressen. Tehy har täckande avtal på olika avtalsområden. Hög organiseringsgrad utgör grunden för trovärdig intresse­bevakning, såväl på fackavdelnings- som förbundsplan. Fackförbunden har uppnått många förmåner, bl.a. semestrar och rätt till moderskapsledighet.
 

Tehyiterna arbetar inom social- och hälsovården. Arbetsplatserna är allt från sjukhus till privata barnskyddsanstalter.

 

SKILLNADEN MED ATT VARA MEDLEM I TEHY ELLER ATT ENBART HÖRA TILL ARBETSLÖSHETSKASSAN

 • Vid en strejk får fackanslutna en strejkdagpenning, vilket inte betalas ut till de som enbart hör till kassan

 • Fackanslutna har rätt till förtroendeman, som hjälper till att reda ut t.ex. arbetsförhållanden, avtal, semesterrättigheter, lönesystem och dyl. En förtroendeman vid din sida hjälper dig att stå upp för dina rättigheter.

 • Fackanslutna får delta i resor och andra evenemang som ordnas, ofta är evenemangen gratis.

           Med mera.

Anslutning lönar sig, medlemskap i ett fackförbund är en försäkring på arbetslivet!

 


 

VAD ÄR EN FACKAVDELNING

Fackavdelningen förenar tehyiterna hos samma arbetsgivare och inom samma område. Fackavdelningens roll är betydande eftersom utvecklingen av arbetet och intressebevakningen alltmer har sin tyngdpunkt på arbetsplatserna.

Fackavdelningarna

 • handhar den yrkesmässiga och ekonomiska intressebevakningen
 • påverkar anordnandet av social- och hälsovård lokalt
 • för lokala förhandlingar
 • insamlar medlemmarnas målsättningar till grund för avtalsförhandlingarna
 • kommer med medlemsmotioner till Tehys beslutsfattare
 • utbildar medlemmar
 • upprätthåller tehyitisk samhörighet

Fackavdelningens uppgift är att utreda frågor som gäller intressebevakningen inom sitt verksamhetsområde, samt att trygga medlemmarna ställning vid olika förändringar inom kommun- och servicestrukturerna.

Fackavdelningens styrelse fungerar som lokalledning för stödåtgärder och upprätthåller beredskap till stödåtgärder. Fackavdelningen har beredskap att ordna olika spontana meningsyttringar. Styrelsen strävar efter att informera medlemmar och speciellt under vår- och höstmöten får du som medlem information om aktuella saker.

Tehys fackavdelning i Korsholm ordnar för medlemmarna rekreation både vår och höst i form av olika evenemang eller utfärder. Medlemmar som fyller 30, 40, 50 och 60 år uppvaktas av fackavdelningen.

 


 

Medlemsförmåner

Tehys medlemmar får sakkunnig- och juridisk hjälp i frågor som gäller arbetet. Försäkringarna som Tehy tecknat för sina medlemmar är nödvändiga i vårdarbetet.

Ekonomisk, utbildningsmässig och yrkesinriktad intressebevakning:

 • övervakning av att kollektivavtalen följs
 • medlemskap i arbetslöshetskassan och inkomstrelaterat utkomststöd för arbetslösa
 • förtroendemannahjälp på arbetsplatsen
 • hjälp och stöd av dem som fungerar i arbetarskydds- och samarbetsorganisationer
 • yrkesinriktade studiedagar och organisationsutbildning
 • juridisk hjälp i frågor gällande anställningsförhållandet

Försäkringar som Tehy tecknat för sina medlemmar

 • ansvars- och rättsskyddsförsäkring för yrkesutbildade i åtals- och tvistefall
 • patientförsäkring för ensamarbetande företagarmedlemmar
 • olycksfallsförsäkring för studerandemedlemmar
 • organisationsförsäkring
 • försäkringar till medlemspris

Tehy-tidningen och kalender

Semester- och båtförmåner

Hoitoportaali


 

Medlemsavgift

Medlemsavgiften för en fackavdelningsmedlem i Tehy i avlönat arbete är 1,1 % av bruttolönen. Medlemmen ger arbetsgivaren en fullmakt att uppbära medlemsavgiften direkt från lönen. Medlemsavgiften är avdragsgill i beskattningen.


Källa:

https://www.tehy.fi/sv/arbetslivsguiden

 

På Tehys webshop finns många olika produkter.

Shoppingkorg
Tröja
Handuk
Badtofflor
Mugg
Kalenderöverdrag