Anmäl dig till vårmötet vid Golkas Herrgård  / Ilmoittaudu kevätkokoukseen Kolkin Kartanossa

 

Vårmötet ordnas den 24 April 2024 kl. 18 vid Golkas Herrgård. Fackavdelningen bjuder på buffé där det ingår både liten förrätt, kött- fisk- och salladsalternativ samt efterrätt. Eventuellt vin- eller öl bekostas av var och en själv.  

Under mötet behandlar vi bl.a. stadgenliga ärenden samt upphörandet av fackavdelningens verksamhet.

Det finns plats för ca. 75 deltagare. Det finns även möjlighet att delta via Teams. En deltagarlänk kommer att skickas ut till alla fackavdelningens medlemmar på mötesdagen. 

Om du anmäler dig till vårmötet, men inte kan delta, ber vi dig sända ett sjukintyg till oss. Annars kommer du debiteras för matens pris. 


Kevätkokous järjestetään 24. huhtikuuta 2024 Kolkin kartanossa. Ammattiosasto tarjoaa buffetin, johon sisältyy pieni alkuruoka, vaihtoehtoja lihalle, kalalle ja salaatille sekä jälkiruoka. Mahdollinen viini tai olut maksetaan itse.

Kokouksessa käsitellään muun muassa sääntömääräiset asiat sekä ammattiosaston toiminnan päättäminen.

Paikkoja on noin 75 osallistujalle. On myös mahdollista osallistua Teamsin kautta. Osallistumislinkki lähetetään kaikille ammattiosaston jäsenille kokouspäivänä.

Jos ilmoittaudut kevätkokoukseen mutta et pysty osallistumaan, pyydämme sinua lähettämään sairaustodistuksen meille. Muussa tapauksessa sinulle veloitetaan ruoan hinta.

Observera att presentkort endast utdelas till medlemmar som deltar i mötet / Huomioithan, että lahjakortit jaetaan vain niille jäsenille, jotka osallistuvat kokoukseen.

Föredragningslista / esityslista:

Jag har en fråga till er, vem ska jag kontakta? Om du är kommunalt anställd ska du kontakta fackavdelningens styrelse, eftersom de saknar egen förtroendeman. Fackavdelningen övervakar dina intressen. I resten av fallen ska du vända dig till övriga förtroendemän.

 

För anställda inom kommunen:

Styrelsen
Tehys fackavd. i Korsholm
ao916@tehy.net
+358 (0)40 0230 916För anställda inom OVPH:

Barbro Mattila
huvudförtroendeman
barbro.mattila@ovph.fi 
+358 (0)44 727 7358

Anton Lind
förtroendeman
anton.lind@ovph.fi 
+358 (0)46 594 7991

Nina Nystrand-Hammarström
förtroendeman
nina.nystrand-hammarstrom@ovph.fi

 

Vad skulle du vilja ha mer av?

Föreläsningar 
12% 12% 
Resor 
38% 38% 
Middagar 
31% 31% 
Friluftsaktiviteter 
17% 17% 

Kontakta styrelsen per e-post eller telefon om du har frågor eller kommentarer. Ni kan även kontakta oss med hjälp av fältet nedan.

*
*
*

* Fält markerade med en asterisk är obligatoriska.

Medlemsresa till Tammerfors 30.9.2023

 

Fackavdelningen ordnar en medlemsresa till Tammerfors den 30.9-1.10.2023. Till priset av 30 euro ingår bussresa till och från Tammerfors samt övernattning på Scandic.
 

Bussen rymmer ca 100 medlemmar och anländer i Tammerfors vid lunchtid. Under resan dit gör bussen ett kortare uppehåll vid Juustoportti. Läs mer här

Information om löneförhöjningarna den 1.6.2023

SOTE- och HYVTES-avtalet inkluderade en allmän ökning på 2,2% och tre separata justeringspotter.

Den överenskomna allmänna ökningen gäller alla och höjer den uppgiftsrelaterade lönen samt det individuella tillägget.

I förhandlingarna fanns det en stupstock från arbetsgivarens sida (det förhandlas, men i slutändan är det arbetsgivaren som bestämmer), och för arbetstagarna fanns det en stupstock som gällde en andel på 0,15%. Tehy krävde att den skulle betalas ut som en allmän löneökning redan i det första förhandlingsmötet. Därmed får alla nu en allmän löneökning på 2,35%.

Tehys förhandlare hade som mål att få så stora allmänna ökningar som möjligt för alla medlemmar med hjälp av dessa justeringspotter, men arbetsgivaren delade inte den uppfattningen. Tehys mål var hela tiden att höja den generella lönenivån för våra yrkesgrupper inom välfärdssektorn och därmed säkra vårt områdes konkurrenskraft jämfört med grannområdena och öka vårt områdes attraktionskraft och behållningsförmåga. Tehy hade också andra mer specifika mål i förhandlingarna, som att åtgärda lönegapet för förlossningssalens barnmorskor, vilket vi fick en lösning på. Tehy försökte också få biträdande avdelningssköterskor att ha minst två olika lönenivåer istället för den nuvarande enda nivån (avdelningschefer och liknande har 3 nivåer), men lyckades ännu inte med det. Tehy försökte också få till en testperiod med två olika lönenivåer som svar på personalbristen inom den gemensamma jourtjänsten, men det lyckades vi inte med.

Arbetsgivaren ville använda en del av justeringsbeloppet till individuella tillägg som kommer att granskas och fördelas under sommaren, men betalas retroaktivt från och med den 1 juni 2023.

Eftersom det gäller löneökningar för hela välfärdssektorn var arbetet utmanande och vi lyckades delvis med våra mål, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Säkert upplever vissa att de har fått mindre uppmärksamhet, men lönejusteringar och förändringar kommer inte att avslutas detta år, utan det kommer även att ske framöver. Under 2024 kommer det att förhandlas om tre separata justeringsbelopp.

På central nivå håller man på att utveckla en helt ny lönemodell för SOTE-avtalet, och om det blir genomfört så kommer det att innebära mycket arbete för oss på lokal nivå. 

Det är chefens uppgift att meddela de anställda om den nya individuella lönen. De nya lönerna kommer att förhoppningsvis betalas ut under juni månad. De justerade lönerna, ersättningarna och tilläggen kommer att betalas ut för första gången senast inom två månader, och retroaktiva höjningsbelopp senast inom tre månader från och med den dag då justeringen träder i kraft. Betalningen kommer att ske retroaktivt från och med den 1 juni i enlighet med höjningarna.

Följ arbetsgivarens information om ärendet. 

Den 30 juni 2023 kommer även en engångsbetalning på 467 € att betalas ut. Den betalas enligt vissa villkor som du kan läsa om på Tehys webbplats eller intranätet.

Tehys Huvudförtroendeman

Jaani Kujanpää
Tehys förhandlare


Avtalslösning för SH-avtalet 2022-2025 (2027)

Valresultat - tehys förtroendemän / tehy:n luottamusmiesvaalit
Tehys fackavdelningar vid Österbottens välfärdsområde har ordnat  kompletteringsval inom SOTE för att välja åtta ytterligare förtroendemän för mandatperioden 2024-2027.

Tehy-tidningen

Förhandlingarna om kollektivavtalet för prehospitala sjukvården fortsätter nästa vecka (15.5.2024)

Under förhandlingarna om prehospitala sjukvården fortsatte man att arbeta med textändringar.

Tehy, SuPer och Erto: Nya strejkvarningar för den privata hälsoservicebranschen (15.5.2024)

Fackföreningarna Tehy, SuPer och Erto, dvs. Sote rf, har idag utfärdat två nya strejkvarningar.

Medlingsförfarandet för arbetskonflikten inom hälsovårdstjänster fortsätter denna vecka (14.5.2024)

Idag träffade riksförlikningsmannen förhandlare från parterna inom hälsovårdstjänster, Sote ry och Välfärdsbransch HALI ry.

Tehy, SuPer och Erto: Strejkvarning, förbud mot inhoppsjobb och ansökningsblockad för den privata hälsoservicebranschen (14.5.2024)

Fackförbunden Tehy, SuPer och Erto, dvs. Sote r.f, som representerar den privata hälsoservicebranschen har idag utfärdat en ny strejkvarning som gäller laboratoriearbete under onsdagen den 29 maj 2024 kl. 00.01-23.59.

Textändringar på agendan vid förhandlingsbordet för den prehospitala akutsjukvården (13.5.2024)

Det fördes konstruktiva samtal om textändringarna under förhandlingarna.