Samarbetsmedlemmar

Som samarbetsmedlem har du möjlighet att agera som en viktig länk mellan Tehys Fackavdelning i Korsholm och dina kollegor på arbetsplatsen, och hjälpa till med informationsutbytet. Du hjälper dina kollegor med medlemsrelaterade frågor, deltar i styrelsens möten och informerar om fackavdelningens och Tehys verksamhet

 

Dina uppgifter som samarbetsmedlem inkluderar:

  • säkerställa att studeranden eller anställda ansluter sig till Tehy.

  • vägleda vid ifyllning av medlemsansökan på Tehys webbplats.

  • assistera vid uppdatering av medlemsuppgifter.

  • se till att den senaste informationen från fackavdelningen och Tehy finns på arbetsplatsen (fackavdelningen sänder informationen till dig som du kan skriva ut).

  • förmedla medlemmarnas frågor och synpunkter till fackavdelningen.

Fackavdelningens medlemssekreterare ansvarar för samarbetsmedlemsverksamheten, nätverkets underhåll, utbildning och kommunikation med samarbetsmedlemmarna tillsammans med resten av styrelsen. 

Samarbetsmedlemmen kan avsluta sitt uppdrag när den vill genom att kontakta fackavdelningen.

Fackavdelningen ordnar ett avslappnat utbildningstillfälle med mat och samvaro för nya samarbetsmedlemmar som bland annat omfattar introduktion till fackavdelningens och Tehys verksamhet och samarbetsmedlemmmens uppgifter. Du behöver alltså ingen tidigare erfarenhet eller kunskap.


Yhteistyöjäsenenä sinulla on mahdollisuus toimia tärkeänä linkkinä Korsholmin Tehyn Ammattiosaston ja työtovereidesi välillä sekä auttaa tiedonvaihdossa. Tuet työtovereitasi jäsenyyteen liittyvissä kysymyksissä, osallistut hallituksen kokouksiin ja tiedotat ammattiosaston ja Tehyn toiminnasta.

 

Yhteistyöjäsenen tehtäviin kuuluu:

  • Varmistaa, että opiskelijat tai työntekijät liittyvät Tehyyn.

  • Opastaa jäsenhakemuksen täyttämisessä Tehyn verkkosivuilla.

  • Avustaa jäsentietojen päivittämisessä.

  • Varmistaa, että ammattiosaston ja Tehyn viimeisin tieto on saatavilla työpaikalla (ammattiosasto lähettää tiedon sinulle tulostettavaksi).

  • Välittää jäsenten kysymykset ja näkemykset ammattiosastolle.

Ammattiosaston jäsenasiainhoitaja vastaa yhteistyöjäsenyystoiminnasta, verkoston ylläpidosta, koulutuksesta ja viestinnästä yhteistyöjäsenien kanssa yhdessä hallituksen muiden jäsenten kanssa.

Yhteistyöjäsen voi lopettaa tehtävänsä milloin tahansa ottamalla yhteyttä ammattiosastoon.

Ammattiosasto järjestää rentoja koulutustilaisuuksia, joihin kuuluu ruokailua ja yhdessäoloa uusille yhteistyöjäsenille. Tilaisuudessa esitellään muun muassa ammattiosaston ja Tehyn toimintaa sekä yhteistyöjäsenen tehtäviä. Sinun ei siis tarvitse olla aiempaa kokemusta tai tietoa.

 

Ansökan om att bli samarbetsmedlem

*
*
*
*
*

* Fält markerade med en asterisk är obligatoriska.

Vill du bli fackavdelningens samarbetsmedlem?
Fackavdelningen önskar att det ska finnas en samarbetsmedlem per arbetspunkt. Nedan hittar du information om vem som är samarbetsmedlem på din arbetspunkt.